Privacyverklaring

Jezelf in balans gevestigd op het Zilverpark 112, 5237 HT Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jezelf in Balans in de persoon van Desiree Schellekens gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gegevens verstrekt u via telefoon, via persoonlijk contact of via e-mail. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde ter zake doende gezondheids- en leefstijlgegevens.

Waarom heeft Jezelf in Balans uw gegevens nodig?

Jezelf in Balans heeft deze persoonsgegevens nodig:

– Voor het beroepsmatig uitvoeren van haar werkzaamheden.
– Om een persoonlijk voedings- en leefstijladvies te kunnen geven.
– Om telefonisch contact op te kunnen nemen of te e-mailen indien nodig.
– Voor de facturering van diensten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Deze zijn van belang voor het verstrekken van preventieve gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Jezelf in Balans bewaart uw factuurgegevens 7 jaar (wettelijk verplicht) na de beëindiging van het begeleidingstraject.
Overige persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de dienstverlening. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Jezelf in Balans de gegevens maximaal 5 jaar. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat u de begeleiding wilt hervatten of na afloop van de begeleiding de gegevens nog eens in wilt zien.

 

Delen met anderen

Jezelf in Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met uw toestemming indien dit noodzakelijk is voor begeleiding/advisering. Denk hierbij aan rapportage of overdracht aan andere zorgverleners. Met bedrijven die uw gegevens mogelijk verwerken in opdracht van Jezelf in Balans, denk hierbij aan de webhosting, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als elders op deze verklaring vermeld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jezelfinbalans.nl.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of de gegevens over te laten dragen aan uzelf of een derde partij.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jezelf in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jezelfinbalans.nl.

De server waar de website www.jezelfinbalans.nl op draait heeft een detectiesysteem tegen hackers, ongewenste aanvallen in welke vorm dan ook.

Andere spelregels voor Jezelf in Balans  in de persoon van Desiree Schellekens:

– Zij sluit het huis/praktijkruimte waarin de gegevens zich bevinden af bij het verlaten van het huis/praktijkruimte.
– De werkplek is zodanig gestationeerd dat het scherm niet naar (open) raamzijde is  gericht.
– Zij voert vertrouwelijke (telefoon) gesprekken in een ruimte waarin zich op dat moment geen derden bevinden.