Algemene Voorwaarden

Deze  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Jezelf in Balans. Door betaling  en deelname aan de activiteiten geeft de cursist/cliënt aan, akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

  • Leskaarten en voedingspakketten zijn op naam en niet overdraagbaar.
  • Restitutie van de kosten van een leskaart of een voedingspakket is niet mogelijk.
  • Bij verhindering van een yogales/voeding- of coachafspraak kun je tot 24 uur van te voren, kosteloos annuleren. Bij een annulering van minder dan 24 uur van te voren, wordt de les/consult in rekening gebracht (of een les van de leskaart afgeschreven).
  • In geval van ziekte  kan in overleg de geldigheid van de leskaart verlengd worden.
  • Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster.
  • Deelname aan yogalessen, cursussen en workshops bij Jezelf in Balans is geheel voor eigen risico.
  • Jezelf in Balans kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de yogalessen, voedings- of coachingsconsulten, workshops of andere activiteiten.
  • Aansprakelijkheid: Het advies- en of de begeleiding is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Jezelf in Balans sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt door de verstrekte adviezen van Jezelf in Balans.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor het einde van de strippenkaart mondeling of schriftelijk te geschieden anders zal er nog een verrekening plaats vinden.